DISCLAIMER

Psychotherapie en Healing Groningen

Twee soorten zorg, twee soorten vergoedingen

Edit

Ik werk in de psychotherapie en in de coachingsconsulten volgens de richtlijnen van mijn beroepsgroep en met evidence based methoden. De complementaire zorg en de ATIH workshop vallen niet onder de noemer ‘evidence based’ zorg. De vergoedingen zijn verschillend: psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, het complementaire aanbod mogelijk vanuit de aanvullende verzekering.

Psychotherapie en Healing Groningen

Twee verschillende werelden?

Edit

Jammer dat de reguliere en de alternatieve zorg nog steeds als twee verschillende werelden worden gezien. En meestal wordt de alternatieve zorg gezien als ‘het andere stukje’. Graag sla ik een brug tussen de werelden: de wetenschappelijke wereld en de wereld van de subtiele ervaring. Beiden hebben hun waarde.

Samen compleet: mannelijke logica en vrouwelijke intuïtie…

Psychotherapie en Healing Groningen

Andere werkwijze, andere verantwoordelijkheid

Edit

Deelname door cliënten aan de Healing sessies en aan de ATIH-workshop is voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Bij gezondheidsklachten wordt geadviseerd de huisarts te raadplegen. Ik ben niet verantwoordelijk voor niet bewezen effectclaims van anderen. Healing consulten en ATIH workshops zijn ervaringsmomenten voor cliënten en ook de interpretatie daarvan is voor eigen rekening van de cliënt. Ik onderken de meerwaarde van deze ervaringen naast de waarde van psychotherapie.

Psychotherapie Groningen

Carl Rogers

Edit

Carl Rogers, de grondlegger van de wetenschappelijk geaccepteerde client-centered psychotherapie, onderkende al de meerwaarde van het ‘niet benoembare’. Hij sprak zich mooi uit over de kracht van intuïtie, van spirits die elkaar ontmoeten in psychotherapie :

I find that when I am the closest to my inner, intuitive self, When perhaps i am in touch with the unknown in me, When perhaps I am in a slightly altered state of consciousness in the relationship, Then whatever I do seems to be fully healing, Then simply my presence is releasing and helpful, At those moments, it seems that my inner spirit has reached out and touched the inner spirit of the other our relationship transcends itself, and has become part of something larger, Profound growth and healing and energy are present. > Carl Rogers (1987).

Duur
Bijdrage
Locatie