Cognitieve Gedragstherapie

cognitieve gedragstherapie voorkeursbehandeling, evidence based

Cognitieve gedragstherapie

Voor veel klachtenbeelden is deze methode de voorkeursbehandeling. Er zijn veel effect-onderzoeken die goede resultaten laten zien van deze aanpak. Gedrag van mensen (en ook van dieren for that matter) heeft een leergeschiedenis met conditionering en beloning. Gedachtenkronkels idem. Kennis van deze mechanismen helpt bij het ‘afleren’ van klachten.

Cognitieve gedragstherapie

Duur
sessies van 60-75 min
Bijdrage
is basisverzekerde ggz zorg
Locatie
R. Schumanstraat 2, Groningen
Aanmelden

exposure behandeling effectief bij fobie

Over fobie

Edit

Soms reageert een mens (of dier) met plotselinge fysieke angst in een bepaalde situatie, om watvoor reden dan ook. En ons lichaam is nou eenmaal op overleven gericht, dus eerder als gevaarlijk ervaren situaties gaan we vermijden. Daardoor vermijden mensen bv een supermarkt, terwijl daar toch echt niets is om bang voor te zijn. Het lichaam vertelt alleen iets anders. Gevolg is dat de situatie vermeden wordt. En de vermijding wordt beloond doordat de angst zakt. En dat wat beloond wordt ga je vaker doen. Zo simpel werkt dat.

doorbreken van vermijding bij gedragstherapeutische protocolbehandeling voor fobie

Vermijdingspatroon doorbreken

Edit

In de behandeling gaan we dit patroon doorbreken. En dat is niet gemakkelijk voor een client, want je gaat als het ware tegen je eigen lichaam in. Gelukkig wordt vervolgens ervaren dat de angst vanzelf zakt, en dat werkt dan ook weer belonend voor het oefenen. Dit zei een dankbare cliente nadat ze van haar fobische vermijding af was:

Het heeft rust in mijn leven gecreëerd. Geen paniek meer, dat is helemaal weg, bestaat niet meer. Gedragstherapie, ik kan niet zeggen dat dat nou echt leuk is. Je moet allemaal dingen tegen je gevoel in doen, maar wat het oplevert is natuurlijk de moeite waard. Soms begreep ik er niets van, maar ik had vertrouwen in jou en dan deed ik maar gewoon wat je zei en later begreep ik het pas.

cognitieve gedragstherapie evidence based voorkeursbehandeling bij depressie

Over depressie

Edit

Je stemming is belabberd en je hebt geen zin om iets te ondernemen. Activeren van gedrag leidt tot een grotere tevredenheid. Ook depressieve gedachten spelen een rol. Gedachten over niet goed genoeg zijn, schuldgevoel, doemdenken. Als ik dit zo opsom, kun je zelf al voelen wat het effect ervan is. In de behandeling gaan we daar logischer gedachten voor zoeken. Wanneer dit allemaal niet werkt, kan het zijn dat er sprake is van een ‘vitale depressie’ en dan kan een aanvullend medicamenteuze behandeling zinvol zijn.

empathie en transparantie belangrijk in psychotherapie

Erkenning en herkenning

Edit

Een cognitief gedragtherapeutische behandeling heeft vaak de naam een protocol behandeling te zijn. En dan voelt de mens zich niet gezien.
MIjn motto: pas als iemand zich gekend en erkend voelt, kan verandering plaatsvinden.