• (050) 525 91 95
 • info@centrumderond.nl

Spelregels Psychotherapeutische zorg

kwaliteit van zorg en de privacy van de cliënt

Uw verzekeraar heeft spelregels opgesteld over:

 • basiszorg, generalistische en specialistische geestelijke gezondheidszorg
 • vergoedingen
 • resultaatmetingen

1. Driedeling in de geestelijke gezondheidszorg

De gezondheidszorg kent een indeling in:

 • basiszorg: praktijkondersteuning in de huisartspraktijk
 • De basiszorg is kortdurende zorg, de vergoeding wordt bepaald door de duur van behandeling. De maximum duur van de behandeling is 780 minuten, zowel de directe als de indirecte minuten worden hierin meegeteld. Met indirecte minuten worden verslaglegging, scoring vragenlijsten en overige zaken die met de behandeling verband houden bedoeld.
 • generalistische zorg: kortdurende contacten
 • specialistische zorg: langerdurende contacten

2. Vergoeding van de specialistische ggz

In de specialistische ggz wordt de vergoeding bepaald door de ‘DBC’ (Diagnose en Behandelduur Combinatie).

De diagnose wordt bepaald aan de hand van indicatiegesprekken en een vragenlijstonderzoek. Op basis van de diagnose wordt een behandelplan opgesteld. De vragenlijsten krijgt u tevoren toegestuurd per e-mail. Diagnose en behandelplan worden met u besproken in de behandelplanbespreking.

De behandelduur kan opgedeeld worden in tijdvakken, ofwel modules. In de behandelplanbespreking wordt de verwachte tijdsduur besproken. Er is een kortdurende module, een middellange module en een langdurige module. In het behandelplan wordt de verwachte behandelduur opgenomen. Evaluatiemomenten bepalen of dit gewijzigd wordt.

3. Resultaatmetingen

Uw verzekeraar wil graag weten of uw behandeling ook echt effect heeft. Zij bewaken de kwaliteit van de zorg voor hun verzekerden. Tussentijdse evaluaties zijn zinvol om de vorderingen van de behandeling te volgen.

De effectiviteit wordt ‘gemeten’ op verschillen momenten en in de volgende vormen:

 1. Diagnosemetingen Om de diagnose te kunnen bepalen krijgt U voor aanvang van de behandeling per e-mail een aantal vragenlijsten toegestuurd naar een aantal vragenlijsten. Hiermee komt er zicht op de klachten waar U mee worstelt. De gegevens zijn alleen mijzelf ter inzage, uw privacy is gewaarborgd.

 2. Eindresultaatmetingen
  Het resultaat van de behandeling wordt ook onderzocht door metingen, door voor een deel andere vragenlijsten.

 3. Volgen van tussentijdse vorderingen Onderzoek wijst uit dat behandelingen een beter resultaat hebben als de therapeut de tussentijdse vorderingen steeds in de gaten houdt m.b.v. korte vragenlijsten. Om de drie maanden kan het tussentijds resultaat van de behandeling hiermee beoordeeld worden.

4. Methodiek

Jacqueline is cognitief gedragstherapeut en bij vele klachtenbeelden is wetenschappelijk bewezen dat cognitieve gedragstherapie de voorkeursbehandeling is. Zij zal vooraf met u haar behandelplan bespreken. Zij volgt daarbij het meest effectieve ‘zorgpad’.

5. Privacy

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft in juni 2012 besloten dat, wanneer de client daar bezwaar tegen aantekent, de zorgverlener geen inhoudelijke informatie over de diagnose meer hoeft door te geven aan de zorgverzekeraar. Zie bijgevoegde documenten voor de uitspraak van de NZA en de privacyverklaring die ondertekend ingeleverd kan worden gelijk met de declaratie.

Samenvattend

 1. U kunt zichzelf telefonisch of per mail aanmelden.
 2. Uw huisarts beoordeelt welke zorg voor u geindiceerd is, dus u heeft van uw huisarts een verwijsbevestiging nodig.
 3. Soms is de wachtlijst te lang en zult u het advies krijgen elders hulp te zoeken.
 4. Als de verwijzing van de huisarts binnen is, krijgt u een oproep voor een intake
 5. U vult vooraf een aantal vragenlijsten in, de resultaten geven informatie voor de diagnose en het behandelplan.
 6. Na 2 intakegesprekken volgt een behandelplan-gesprek waarin diagnose, behandelplan en behandelduur worden besproken.
 7. Tijdens de behandeling krijgt u opnieuw vragenlijsten in te vullen, zo kunnen we de voortgang van de behandeling bepalen en de behandeling zonodig bij te sturen.
 8. Na afloop van de behandeling volgt een eindvragenlijst. Deze gegevens worden verzameld door de LVVP alwaar de gegevens anoniem worden verwerkt voor verder onderzoek.
 9. Als u niet wilt dat er inhoudelijke informatie over de behandeling bij de zorgverzekeraar terechtkomt kunt u een privacyverklaring ondertekenen.. Deze privacyverklaring wordt met de declaratie ingediend bij uw verzekeraar.