• (050) 525 91 95
  • info@centrumderond.nl

Psychotherapie

Het spoor bijster

Psychotherapie is voor mensen die op enigerlei wijze het spoor bijster zijn geraakt in hun leven en daardoor psychisch klachten hebben ontwikkeld. Soms hebben ze daardoor herkenbare klachten ontwikkeld. In andere gevallen lijkt er uiterlijk niets aan de hand, maar weet de mens ‘van binnen’ dat het niet lekker gaat en zijn er voortdurend onlustgevoelens.

Uw huisarts beoordeelt aan de hand van uw klachten of u in aanmerking komt voor kortdurende of voor langer durende zorg. Er zijn in samenwerking met de arts en de zorgverzekeraars een aantal spelregels opgesteld. Uw psychotherapie wordt volledig vergoed door uw verzekeraar. U heeft daarvoor een verwijsbevestiging van een arts nodig.

Jacqueline maakt in de behandelingen ook gebruik van EMDR, Traumatherapie en Hypnotherapie.

Klachten

Klachten kunnen bv. zijn: spannings- of angststoornissen met of zonder paniekaanvallen, fobieën onzekerheidsklachten en problemen met uw zelfbeeld of (gender)identiteit depressieve stoornissen en stemmingsstoornissen dwangstoornissen en /of dwanggedachten hyperventilatie, ziektevrees, smetvrees veelvuldig piekeren of (ernstige) afwezigheid/dissociatie burn-out, somatoforme en psychosomatische stoornissen rouwverwerking en/of andere verlieservaringen persoonlijkheidsstoornissen traumata

Patronen veranderen

De psychotherapeut kijkt samen met u naar de patronen in uw leven. Dat kunnen gedachtenpatronen zijn, relatiepatronen maar ook gedragspatronen. Vaak zitten achter die patronen bepaalde aannames waarvan u zich niet meer bewust bent. In de behandeling worden deze onbewuste aannames getraceerd, besproken en er wordt gekeken of het misschien niet beter zou zijn sommige aannames te wijzigen. Maar ook mogelijke veranderingen in gedragspatronen kunnen aan de orde komen.

Kosten en vergoedingen

Specialistische psychotherapie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering, zonder eigen bijdrage. Wel wordt uw eigen risico aangesproken. Jacqueline de Rond werkt met de GGZ zorgstandaarden en heeft contracten met de volgende verzekeraars: De Friesland, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis, DSW, CZ en Multizorg. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbevestiging van een arts nodig. Sessies vanuit de complementaire zorg zullen veelal voor eigen rekening komen, afhankelijk van de voorwaarden van uw verzekering. Voor deze sessies wordt met contante betaling gewerkt.
Als u een verwijsbevestiging van een arts nodig heeft, kunt u deze hier vinden: in Word formaat en als Pdf-invulformulier.
Als u als client bezwaren heeft om inhoudelijke informatie over de diagnose door te geven aan de zorgverzekeraar dan geven we niet door.

Niet tijdig afgezegde afspraken (minder dan 24 uur tevoren) worden in rekening gebracht en komen voor eigen rekening.

Trauma therapie

Betekenis in het hier en nu
Jacqueline de Rond heeft vanaf 1996 ruime ervaring opgebouwd met traumabehandelingen. In haar behandelingen werkt zij vooral met de gevolgen van het trauma voor de persoon in het hier en nu. Is er sprake van herbelevingen, angsten of schuldgevoelens? Hoe werkt het trauma door in de relatie en in het gezinsleven?

Dissociatie als gevolg van trauma
Dissociatie is een fenomeen dat voor kan komen na trauma. Dissociatie is het splitsen van ervaringen: wel weten wat je doet en wat je denkt, maar op dat moment even niets voelen. Door er op deze manier mee om te gaan, kun je delen van je herinnnering aan de gebeurtenissen verliezen. Het is ook mogelijk dat dissociatie tot ‘stemmen’ in het hoofd heeft geleid. Leren omgaan met dissociatie en met deze stemmen betekent dat het leven weer leefbaar wordt.

Persoonlijke gesprekken

Psychotherapie gebeurt in persoonlijke gesprekken. In de eerste twee gesprekken worden uw problemen, vragen en uw levensgeschiedenis op een rijtje gezet. Daarna wordt uitgelegd hoe uw therapie eruit zal gaan zien. Er wordt een behandelplan opgesteld en uw huisarts krijgt bericht over de bevindingen indien u hiermee accoord gaat. Soms wordt uw partner eenmalig mee uitgenodigd ter kennismaking. Dat gebeurt altijd in overleg met u. Mocht het nodig zijn, dan kunt u altijd uw dossier inzien.

Persoonlijke gesprekken

Duur
60-75 min
Bijdrage
vergoed vanuit de basisverzekering
Locatie
R. Schumanstraat 2
Aanmelden